RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMK Anna Kałuszka z siedzibą w Łodzi przy ul. Karolewskiej 29/31 m. 19, NIP: 726-226-30-17 zwany dalej AMK.
 2. AMK przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez AMK w Łodzi w celu informowania członków newslettera o nowościach, ofertach specjalnych, promocjach, itp. Odbywa się to na podstawie niezależnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez AMK w Łodzi:
  • podmiotom i organom, którym AMK w Łodzi jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  • podmiotom, którym AMK w Łodzi powierzył wykonywanie czynności  przetwarzanie danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez AMK w Łodzi Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy AMK w Łodzi będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych jest dobrowolne.
2019 Puzzle24, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Pozostanie na tej stronie powoduje akceptację tego faktu. Więcej o Cookies mogą Państwo przeczytać tutaj